Hình icon
Hình mặc định
Mô tả ngắn

Nhà tiền chế (nhà khung thép) - giải pháp xây dựng có tính cơ động trong vận chuyển và lắp ráp khi sản xuất sẵn cấu kiện, dễ dàng kết hợp với các loại vật liệu nhẹ như tấm xi măng DURAflex.

Nhà tiền chế dùng tấm xi măng DURAflex là phương án tiện lợi, tối ưu hóa quá trình xây dựng nhiều loại mô hình công trình từ dân dụng đến công nghiệp.

Hình mobile
Image
nha-tien-che-mb